Punk Mária

Punk Mária

Pesti Gáborné Punk Mária vagyok, a Parastudio - Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület elnöke. Kisteleken élek férjemmel és két nagykorú fiammal együtt, ahol születtem 1971 tavaszán.


2007-ben a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógia szakán 4 féléves dráma- és színházpedagógia specializációval diplomáztam, majd 2010-ben elvégeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskola drámapedagógia szakát. Kutatási területem a főiskola alatt Jerzy Grotowski XX. sz.-i neves színházi teoretikus színházi antropológiája és pedagógiája volt; Grotowski és Sztanyiszlavszkij színházi módszertanának összehasonlító elemzéséről írt kecskeméti szakdolgozatom átdolgozva és kibővítve könyvben is megjelent 2009-ben, az UNESCO Grotowski-évében, az Alapvetés c. tanulmánykötetben.


Szegeden a Parastudio amatőr színházi műhely egyik projektvezetőjeként, színjátszójaként és rendezőjeként tevékenykedem. Dolgoztam együtt Wrocławban Przemysław Błaszczakkal és Ewa Pasikowskával, a Grotowski Institute keretei közt működő Teatr ZAR színészeivel, valamint Rena Mireckával, a Laboratórium Színház egykori színészével, színészpedagógusával, trénerével és nemzetközi hírű alkotóművészével, és a Laboratórium Színház másik kiváló nemzetközi hírű alkotóművészének a 2010-ben elhunyt Zygmunt Moliknak az asszisztensével, Jorge Parentével. Továbbá Párizsban az ESCAPADE Liberté Mobilité által szervezett szakmai konferencia keretében Sabine D'Halluinnal és Nicolas Mège-vel, a La Compagnie Les Toupies munkatársaival, valamint az olaszországi Modenában Mario Biaginivel, a Pontederában működő WORKCENTER OF JERZY GROTOWSKI AND THOMAS RICHARDS világhírű művészével.


Amatőr színjátékos munkát 2001 óta folytatok, mint színész és rendező; ezzel párhuzamosan kísérleti gyerekcsoportokat 2010 óta vezetek Röszkén és Kisteleken. Rituális módszertanomat átvette a békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola is, drámaszakkör keretében. 2014 februárjától tanítok a szegedi Gál Ferenc Főiskolán. Az ország számos részén felléptünk már, fesztiválokon, utcaszínházi előadással a Nők Elleni Erőszak Világnapján, az Ars Sacra Fesztivál, a szegedi Thealter International keretében, és többek között Kapolcson, a Művészetek Völgyében is különféle rituális játékokkal. Szegeden folyamatosan szervezünk tréningeket és workshopokat a testtel kifejezett és erősen a fizikalitásra épülő rituális színházi technikák iránt érdeklődőknek. Alternatív, de az ősi törzsi rítusok, a görög színház és a középkori misztériumjátékok hagyományait követő rituális mozgásközpontú drámapedagógiai módszeremet óvodás és kisiskolás gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével dolgoztam ki, amely Jerzy Grotowski színészpedagógiájára, ill. színházi tréningjeire épül. Pedagógiámat rituálpedagógia névvel illettem, melynek kapcsán 2012-ben szakmai munkám összefoglalásáról a szegedi Bába Könyvkiadó egy több mint 200 oldalas tanulmányt jelentetett meg könyv formájában. A kötet megtisztelő szakmai előszavát Schilling Árpádtól, a Krétakör Alapítvány igazgatójától kaptam. Tanulmányom második kötete lektorálás alatt áll.


Alapítványi kiadásban eddig 5 verseskötetem jelent meg, valamint a szegedi Bába Könyvkiadó gondozásában további 5 verseskötetem, amelyből 3 gyermeknek szól. Verseimet a térség újságaiban és folyóirataiban, a Szegedtől Szegedig Antológiában, a Szegedi Waldorf Iskola Kimondatlan Szavak c. gyermekvers-antológia hangos könyvében is közölték. 2011-től hivatalosan a Szegedi Írók Társaságának vagyok a tagja. Rusz Sándor szegedi költő meghívására 2009-től a Szegedi Szilánkok művészcsoporthoz csatlakoztam, haláláig rendszeresen részt vettem a havonta megrendezett felolvasó esteken. 2013 őszén az újonnan alakult kisteleki költőklub tagjaként Kistelek város kulturális életét gazdagíthatom. Könyvbemutatókat tartottam eddig Szegeden az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, Röszkén a Páduai Szent Antal Plébániaprogram és egyházi kulturális hét keretében, az Alliance Française de Szeged támogatásával és közreműködésével Szegeden a Millenniumi Kávéházban, a THEALTER FESZT felvezető programjaként ugyancsak a Millenniumi Kávéházban, valamint egy költészet napi interaktív irodalom óra keretében gimnazistáknak és alsó tagozatos iskolásoknak a makói Szent István Egyházi Általános Iskolában és Gimnáziumban. Kiadás előtt áll 11. verseskötetem, egy füveskönyvem, továbbá Franz Kafka szövegeit tartalmazó műfordításom.

Publikációim:
Ki hiszi? – Röszke, Paraliturgikus Kutatások Műhelye, 2008.
ISBN 978 963 06 4146 3

Azért… - Röszke, Paraliturgikus Kutatások Műhelye, 2009.
ISBN 978 963 06 7437 9

„Sztanyiszlavszkij és Jerzy Grotowski színészpedagógiájának összehasonlító elemzése”, in: Alapvetés – Tanulmányok Jerzy Grotowski Laboratórium Színházáról (szerk. Liszkai Tamás), Paraliturgikus Kutatások Műhelye - Katolikus Ifjúsági Alapítvány, Szeged 2009. ISBN 978 963 06 7606 9[2]

A rituális színház nyomában - Kritika, 2009. december

Brummogóra cammogóra - Szeged, Bába Kiadó, 2010.
ISBN 978 963 9881 82 2

Fázom – Röszke, Paraliturgikus Kutatások Műhelye, 2010.
ISBN 978 963 89138 0 7

Új álmok – Röszke, Paraliturgikus Kutatások Műhelye, 2011.
ISBN 978 963 08 1749 3

Párizsi etűdök - Szeged, Bába Kiadó, 2011.
ISBN 978 963 319 044 9

Rituális technikák a színházpedagógiában - Szeged, Bába Kiadó, 2012.
ISBN 978 963 319 061 6

Bocskor Bocs - Szeged, Bába Kiadó, 2012.
ISBN 978 963 319 057 9

Várlak – Kistelek, Paraliturgikus Kutatások Műhelye, 2012.
ISBN 978 963 08 4379 9

Sacramentum - Szeged, Bába Kiadó, 2012.
ISBN 978 963 319 076 0

Három Csikó - Szeged, Bába Kiadó, 2013.
ISBN 978 963 319 079 1

Szegedtől Szegedig antológia – 2013 - Szeged, Bába Kiadó.

 

Rituális játékok

Fabula Rasa (2002, 2003, 2005), színész– felújítva: 2008, színész, rendező

Fabula Matris (2004, 2005), színész, rendező - felújítva: 2007, 2011, 2012, 2013 színész, rendező, 2014 színész

Fabula Patris (2006), színész – felújítva: 2013, színész, rendező

Fabula Recta (2009), színész, rendező

Fabula Rata (2009), színész, rendező – felújítva: 2010, színész, rendező

Én félek…! (2010) utcai performance a Nők Elleni Erőszak Világnapjára

Nemezis (2012), színész, rendező

 

Gyermekelőadások:

Cantata profana (2011) - gyermek szereplőkkel

Emese álma (2012, 2013) - gyermek szereplőkkel

A két cinege (2012) - Mikulás-műsor felnőtt szereplőkkel

Remus/Romulus (2013) - gyermek szereplőkkel

Nap, Hold, Csillag megszabadítása (2013) - utcai performance gyermek szereplőkkel

Csillagruha (2013, 2014) - mesejáték felnőtt szereplőkkel

Parsifal (2014) - gyermek szereplőkkel

Oroszlánfog, nyúlszív (2014) gyermek szereplőkkel